Menu Close

AVAIN-hanke

Kuvassa on Avain-palvelun logo, pehmolelukäärme, kangaspuut, huovutettu kettu ja puujuna.

AVAIN-hanke on työllistämishanke, joka toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työllistymistä edistävien monialaisten verkostojen kanssa. Hankkeessa panostetaan asiakaslähtöisyyteen, työssäoppimiseen, yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kestävään kehitykseen, työelämätaitojen ja oman itsen vahvistamiseen ja erittäin vahvaan ohjaustoimintaan.

Meillä tutustut työelämään ja saat samalla apua arjenhallintaan ja urasuunnitelmien tekoon. Toimimme osoitteessa Satakunnankatu 28, jossa sijaitsevat työpaja, materiaali- ja tekstiilipankki, sekä pieni myymälämme.

AVAIN-hankkeen asiakaskohderyhmiä ovat:

  • monialaisen palvelun tarpeessa olevat työttömät työnhakijat
  • pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset
  • muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat
  • 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat
  • vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk aikana) työttömänä olleet palkkatuettuun työhön

Toiminnassamme jokaiselle annetaan mahdollisuus ohjatusti tekemisen kautta oppia uutta, tai kehittää jo osaamaansa. Laadimme jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman ja kartoitamme eritasoisilla työtehtävillä työkykyäsi. Työllisyyden esteitä pyritään selvittämään ja poistamaan. Kannustamalla, rohkaisemalla ja kouluttamalla autamme sinua hakeutumaan opiskelemaan tai työelämään. Jo olemassa olevaa osaamista voidaan tehdä näkyväksi VALO-valmennuksen kautta suoritettavien osa- ja kokotutkintojen avulla: www.kiertopiste.com/valo-valmennus . Arjenhallinnan solmukohtia ratkomme yksilövalmennuksen avulla. Työ- ja yksilövalmennuksen yhteistyön avulla pyritään juuri sinulle parhaimpaan lopputulokseen, jokaista tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Meille voit tulla työkokeiluun, palkkatuella työllistettynä tai työssäoppijana – varmista TE-toimistosta mahdollisuutesi päästä AVAIN-hankkeeseen.

🏠 Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry
AVAIN-hanke

Satakunnaknatu 28
28130 PORI

😊 Tuija Vehmas-Bäck
projektipäällikkö
📱 044 706 2455

😊 Katja Mörsky
yksilövalmentaja
📱 044 235 9409

😊 Materiaali- ja tekstiilipankki
📱 044 988 6991

💻 avainhanke@gmail.com
avainhanke.fi
Facebook: AVAIN-hanke
Facebook: Kiertopisteen materiaali- ja tekstiilipankit