Valikko Sulje

Kokemäen lastensuojelu

Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, kotipalvelun ja koulun kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia on esimerkiksi lastensuojelun perhetyö. Lisäksi Kokemäen yhteiskoululla toimii lasten ja nuorten työntekijä, joka on osa lastensuojelun tiimiä.

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta ja vanhempana jaksamista.

Perhetyön tavoitteiden toteutumista ja palvelun tarkoituksenmukaisuutta tarkistetaan prosessin edetessä ja muutetaan tarvittaessa.
Kasvatus- ja perheneuvoja Sirpa Mäkinen, 📱040 488 3966
Kasvatus- ja perheneuvoja Raija Sarkki, 📱040 488 6232
Sosiaaliohjaaja Jussi Suominen, 📱 040 488 6285

Koulukuraattori  📱040 488 6142
Kokemäen yhteiskoulu ja lukio
Lapsen ja nuoren koulunkäyntiin ja kasvamiseen liittyvät asiat
Toimipaikka 🏠Kokemäen yhteiskoulu, Haapionkatu 13

Lastensuojeluilmoitus 
Kuka voi ilmoittaa?
Mm. vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät voivat ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalivirastoon, jos huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa.
Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.
Lisäksi laissa (lastensuojelulaki 25 § 1 mom) määrätyillä viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus.

Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tuoda tai lähettää sosiaalitoimistoon tai faxata sen sosiaalitoimistoon,  fax  02 5464 886. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tästä  Lastensuojeluilmoituslomake . Ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla: Arja Virtanen-Kannisto, 📱 040 488 6231

Yhteystiedot
🏠Sosiaalitoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Lastensuojelun toimistotehtävät hoitaa palvelusihteeri Arja Kannisto, 📱040 488 6231.

Sosiaalityöntekijöden puhelinaika ma–pe klo 9–9.45

Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto, 📱 040 488 6225
Sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie, 📱 040 488 6223
Sosiaalityöntekijä, vastaava koulukuraattori Anna Nurmela, 📱 040 488 6224


Jaa tää somes: