Valikko Sulje

Kokemäen päihdehuolto

Sosiaalityöntekijöihin voi ottaa yhteyttä kaikissa päihdeongelmiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijöille varataan aika sosiaalitoimiston neuvonnasta📱040 488 6232.
Sosiaalityöntekijöillä on puhelinaika ma – pe klo 9:00 – 9:45.

Päihdehuollon palveluja ovat avohoito, katkaisuhoito ja kuntouttava hoito. Päihdehuollon tavoitteena on yleisesti ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen perheensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Henkilön tarvitsema katkaisuhoito järjestetään pääosin terveyskeskuksen vuodeosastolla (lähete perusterveydenhuollon lääkäriltä).

Kuntouttava hoito järjestetään päihdehoitoon erikoistuneessa yksikössä avohoidossa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Päätökset kuntouttavasta hoidosta tekee Kokemäen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä.

Päihdehuollon palvelupisteitä:

Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka
www.a-klinikka.fi/kokemaki

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

http://www.ksthky.fi/

Päiväkeskus Kumu
VERTAISTUKI

AA-kerho Kokoontuu
perjantaisin klo 19:00
🏠Päiväkeskus Kumu, Tulkkilantie 4, 32800 Kokemäki

torstaisin klo 19:00
🏠Kauvatsan seurakuntatalo, Kirkkotie 57, 32920 Kauvatsa


Jaa tää somes: