Menu Close

Kutsunnat alkavat Karhukunnissa

Syksy koputtelee ovella ja kutsunnat lähestyvät Satakunnassa. Tänä vuonna 18-vuotta täyttävä nuori mies, olethan saanut kutsuntapostia!

Pari faktaa:

  • Asevelvollisuus on osa maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee jokaista Suomen kansalaista.
  • Olet kutsunnanalainen eli velvollinen osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta.
  • Asevelvollisuus perustuu lakiin.
  • Kutsunnoissa katsotaan asevelvollisen palvelukelpoisuus. Kutsunnoissa asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, vapauttaa palveluksesta tai kutsua tarkastukseen uudelleen.
  • Kutsunnoissa hyväksytään siviilipalvelushakemukset.

Varusmiespalveluksen ajalta maksetaan päivärahaa. Päivärahan määrään vaikuttaa palvelusaika ja sukupuoli ja sen maksaa palveluspaikka. Asevelvollinen voit myös hakea Sotilasavustusta Kelasta ja Kela katsoo täyttääkö asevelvollinen myöntökriteerit. Sotilasavustus jaotellaan perusavustukseen, asumisavustukseen ja erityisavustukseen. Asumisavustusta voit saada esimerkiksi, kun asut omillasi vuokra-asunnossa. Asumisavustusta voidaan myöntää asumismenoihin, jos olet asunut 3 kuukautta vakinaisesti asunnossa ennen palveluksen aloittamista.

Voit yksilöllisesti miettiä kannattaako sinun hakea toisen asteen jälkeen heti opiskelemaan vai suoritatko asevelvollisuuden ensin ja mietit sen aikana, mitä haluat seuraavaksi tehdä elämässäsi. Jos sinulla on työpaikka ennen asevelvollisuuden suorittamista, älä irtisanoudu työsuhteestasi palveluksen ajaksi, sillä laki turvaa oikeuden palata samaan työpaikkaan palveluksen jälkeen. Muista ilmoittaa työnantajalle palveluksen aloitusajankohdasta 2 kuukautta etukäteen.

Ota mukaan kutsuntoihin:
Henkilöllisyystodistus ja lääkärintodistus mikäli terveydentilassasi on tapahtunut palveluskelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia terveystarkastuksen jälkeen.

Lisätietoa:

Inttiin.fi

Intti.fi

Sotilasavustus

Terkuin
Harjavallan etsivät nuorisotyöntekijät


Jaa tää somessa: