Menu Close

Lastensuojelu 👦🏻

SOSIAALIPALVELUT

Lastensuojelun tehtävänä on nimensä mukaisesti suojella lasta. Lastensuojelun tavoitteena on turvata jokaisen henkilön lapsuus ja mahdollisuus kasvaa aikuiseksi turvallisesti.

Lastensuojelun tehtäviin kuuluu:

  • ehkäisevä lastensuojelu. Tavoitteena on torjua ongelmien syntymistä.
  • avohuolto. Avohuollon tukitoimia ovat tukihenkilö, perhetyö, lapsen päivähoito, kotipalvelu sekä ehkäisevä toimeentulotuki.
  • kiireellinen sijoitus. Lapsi sijoitetaan kiireellisesti, jos hän on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa.
  • huostaanotto. Viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys, huostaanottoon ryhdytään vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet riittäviä, mahdollisia tai sopivia.
  • sijaishuolto. Avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetun, huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
  • jälkihuolto. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai nuoren itsenäistymistä.

Lastensuojeluun voi ja pitää olla yhteydessä, jos tunnet olosi turvattomaksi tai olet huolissasi toisen lapsen turvallisuudesta. Lastensuojelu auttaa lasta, nuorta, heidän perheitään ja läheisiä erilaisin tukitoimin.

Katso oman kuntasi lastensuojelun yhteystiedot alta.