Menu Close

Nuoret ja päihteet – Nakkilan nuoriso-ohjaajan kirjoitus

Kuvassa on pulloja ja teksti "nuoret ja päihteet".

Päihteet ovat aineita, joita nautitaan mielihyvän tai huumaavan vaikutuksen vuoksi.

Tupakka ja alkoholi ovat nuorten eniten käyttämiä päihteitä, ja niistä aiheutuu lähes kaikki nuorten päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat. Niillä tiedetään olevan yhteys lukuisiin sairauksiin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä syöpään. Tupakka ja alkoholi ovat Suomessa valtapäihteitä, jotka ovat täysi-ikäiselle laillisia. Suurin osa käyttää tai kokeilee niitä jossain elämänsä vaiheessa.

Riippuvuus voi kohdistua melkein mihin tahansa aineeseen, asiaan tai toimintaan, jonka avulla haetaan nopeaa tyydytystä tai mielihyvää. Riippuvuus rajoittaa ja kapeuttaa elämää, ihminen jää koukkuun ja tarvitsee aina vain enemmän sitä, mistä on riippuvainen (esim. alkoholi, huumeet, tupakka tai peliriippuvuus).

Nuorten päihteidenkäytön ehkäisyn tavoitteena on nuoren terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kielteinen asenne päihteisiin. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan päihteitä ja rahapelejä koskevaan tietoisuuteen ja asenteeseen. Ehkäisevä päihdetyö on terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ehkäisevän päihdetyön syvin perustelu on se, että päihteiden käyttö ja sen seuraukset aiheuttavat haittaa paitsi käyttäjälle, myös käyttäjien läheisille ja koko yhteiskunnalle.

Tupakointi, nuuskakokeilut ja päihteiden käyttö 15–16-vuotiailla suomalaisilla nuorilla 1995–2019:

Kuvassa on kaavio nuorten päihteiden käytöstä.
Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – ESPAD-tutkimus 2019

Tutki, opiskele ja ole kiinnostunut, jotta saat todenmukaista tietoa päihdeasioista ennen kuin päätät itse omista päihdekokeiluistasi. Muistetaan, että alkoholin/tupakan välittäminen ja myyminen alle 18-vuotiaalle on rikos! Alle 18-vuotias ei saa lain mukaan pitää hallussaan alkoholia.

Mikäli olet huolissasi alaikäisen kaverin päihteiden käytö​​stä, ota yhteyttä opettajaan, terkkariin, huoltajaan tai vaikka nuoriso-ohjaajaan. Huolen ollessa vakava, on otettava yhteyttä lastensuojeluun. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

-Linda, Nakkilan nuoriso-ohjaaja


Jaa tää somessa: