Nuorisovaltuustot

Lähes kaikissa Karhukunnissa toimii Nuorisovaltuusto tai sitä vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria ja nuorten ääntä, sekä ajaa nuorten etuja kunnassa. Se toimiikin eräänlaisena tulkkina ja viestinviejänä nuorten ja päättäjien välillä. Kunnallisen työn lisäksi monet valtuustot osallistuvat kansalliseen toimintaan. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten keikkoja.

Käytännöt vaihtelevat kunnittain, mutta useimmiten nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti yhteen pohtimaan nuoria koskevia asioita. Valtuustolle valitaan vuosittain puheenjohtaja ja kunnasta riippuen myös muita luottamushenkilöitä. Monissa kunnissa nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä ja apuna toimii nuorisotyöntekijä.

Nuorisovaltuustotyö ei kuitenkaan ole pelkkiä kokouksia ja tapahtumien järjestämistä, vaan myös hauskanpitoa ja tutustumista uusiin mahtaviin ihmisiin!


Jaa tää somes: