Menu Close

Nuorten porilaisten marssi

Kuvassa on Porin kaupungin logo ja musta karhu tietokoneen ääressä. Kuva on koriste.

Porin kaupungissa lasten ja nuorten vaikuttamiseen, osallisuuteen ja kuulemiseen liittyviä asioita on kehitetty ”nuorten porilaisten marssi” nimikkeen alla. NPM sisältää monenlaisia toimintoja: vaikuttamisen polku-mallin, eduskuntavierailut, nuorten osallistumisen lautakuntiin, päättäjien kyselytunnit jne.

Vaikuttamisen polku

Vaikuttamisen polku on toimintamalli, jossa porilaiset lapset ja nuoret voivat koulukohtaisen työskentelyn, alueparlamenttien, nuorisovaltuuston ja verkkodemokratian (nuortenideat.fi) kautta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Koulukohtainen työskentely

Kouluissa työskennellään koulukohtaisesti siten, että jokaisessa koulussa on nimetty ohjaava opettaja, jonka erityisvastuulla lasten ja nuorten vaikuttamisasiat ovat. Kaikilla kouluilla toimii myös oma oppilaskunta. Ohjaaville opettajille ja oppilaskuntien edustajille järjestetään säännöllisesti koulutusta.

Alueparlamentit

Alueparlamentteja on neljä ja ne on jaettu alueellisesti koulujen ja nuorisotilojen mukaan.

Alueiden toimintaa ohjaa opettajasta ja nuorisonohjaajasta koostuva työpari. Alueparlamenttiin osallistuvat kunkin alueen koulujen edustajat sekä ammattiopiston, nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen edustajat.

Alueparlamenteissa käsiteltyjä teemoja ovat olleet mm. lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat, lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät asiat, terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten kokemukset kuulluksi tulemisesta.

Käsitellyt asiat viedään päätösten mukaisesti jatkotoimenpiteitä varten hallintokuntiin ja/tai nuorisovaltuustoon. Alueparlamentit kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Parlamenteissa on vuosittain jaossa rahaa lasten ja nuorten nimeämiin ja tärkeinä pitämiin hankkeisiin.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria ja nuorten ääntä, sekä ajaa nuorten etuja kunnassa. Se toimiikin eräänlaisena tulkkina ja viestinviejänä nuorten ja päättäjien välillä. Kunnallisen työn lisäksi monet valtuustot osallistuvat kansalliseen toimintaan. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten keikkoja.