Menu Close

Opiskeluterveydenhuolto 👨🏻‍⚕️

Opiskelijana ollessasi sinulla on oikeus rehtorin, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, erityisopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin palveluihin. He voivat toimia apunasi, tukenasi ja ohjaajinasi esimerkiksi: oppimisvaikeuksissa, kaverisuhteissa, kiusaamistilanteissa ja muissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Koulukuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, hänen vanhempiensa, läheistensä, kouluyhteisön, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden tahojen kanssa.

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa toimii koulupsykologi oppilashuoltoryhmän apuna. Hänestä saat tietoja omalta koulultasi tai oppilaitokseltasi. Kuraattorin ja terveydenhoitaja yhteystiedot ja vastaanottoajat saat myös omalta koulultasi tai oppilaitokseltasi.

Katso oman kuntasi opiskelijaterveydenhuollon yhteystiedot alta.