Oppilaskunta 📝

Oppilaskunnan kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulunsa asioihin. Kaikki koulun opiskelijat ovat oppilaskunnan jäseniä, mutta sitä johtaa oppilaskunnan, eli oppilaiden, valitsema hallitus. Toimintaa ohjaa myös ohjaava opettaja.

Nuorten porilaisten marssi

Porin kaupungin koulutoimi ja vapaa-aikatoimi ovat yhdessä kehittäneet lasten ja nuorten vaikuttamiseen, osallisuuteen ja kuulemiseen liittyviä asioita käsittelevän "nuorten porilaisten ...
Lue lisää

Oppilaskunta

Oppilaskunnan kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulunsa asioihin. Kaikki koulun opiskelijat ovat oppilaskunnan jäseniä, mutta sitä johtaa oppilaskunnan, eli oppilaiden, valitsema ...
Lue lisää
Jaa tää somes: