Valikko Sulje

Oppilaskunta

Oppilaskunnan kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulunsa asioihin. Kaikki koulun opiskelijat ovat oppilaskunnan jäseniä, mutta sitä johtaa oppilaskunnan, eli oppilaiden, valitsema hallitus. Toimintaa ohjaa myös ohjaava opettaja.

Oppilaskunta parantaa oppilaiden asemaa, ja antaa heille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa. Tehtävänä on myös pitää yllä hyvää ilmapiiriä ja yhteistyötä, jotta oppilaat viihtyisivät koulussa.

Perusopetuslain mukaan oppilaskuntatoiminta ei ole pakollista peruskouluissa, mutta lain mukaan koulun on joka tapauksessa annettava oppilaille tavalla tai toisella mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on lain mukaan oltava oppilaskunta.

Mitä oppilaskunta tekee sinun koulussasi? Miten siihen pääsee mukaan? Jos koulussasi ei ole oppilaskuntatoimintaa, miten oppilaiden mielipiteet huomioidaan?


Jaa tää somes: