Osallistu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiskyselyyn

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiskysely on 15-29 -vuotiaille nuorille. Kyselyllä keräämme tietoa siitä, miten nuoret käyttävät erilaisia palveluja ja millaista tietoa nuoret yleisesti hakevat. Meille on tärkeää tietää, mitä kanavia nuoret käyttävät ja kuinka helposti tietoa on löydettävissä. Kyselyn tuloksia käytetään nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi. Tässä kyselyssä nuorten tieto- ja neuvontapalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi nuorten tieto- ja neuvontakeskusta/-pistettä tai verkossa toimivaa nuorille suunnattua nuorten tieto- ja neuvontapalvelua (esim. nuokka.fi ja jeesari.nuokka.fi). Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksia ei yksilöidä. Kaikki vastaukset käsitellään kokonaisuutena. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.

Kyselyyn >>

 

Vastausaikaa on 14.12. asti. Kysely on osa kansainvälistä The Future Youth Information Toolbox -projektia. Lisätietoa kyselystä saa projektiryhmältä survey(at)eryica.org.

Vastanneiden kesken arvomme tuotepalkintoja. Kiitos ajastasi ja vastauksistasi!

– The Future Youth Information Toolbox -projektiryhmä

Jaa tää somes: