Menu Close

Parempi Eurooppa lapsille! Vastaa kyselyyn

Kuvassa nuori puhuu mikkiin käsi ylhäällä. Tekstissä lukee; Rakenna kanssamme parempaa Eurooppaa lapsille! Oletko 11-17 -vuotias? Haluatko muuttaa maailmaa? Vastaa kyselyymme osoitteessa bit.ly/EU-child-rights 30.lokakuuta mennessä ja tuo äänesi kuuluviin EU:ssa!

Euroopan Unioni (EU) kaipaa sinun apuasi 11-17-vuotias lapsi tai nuori!
Upeaa, jos voit jakaa näkemyksiäsi ja kuulumisiasi
kyselyssä 30.10. mennessä. Kyselyn vastaukset ovat täysin luottamuksellisia.
Vastauksesi on nimetön. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista.


Mistä on kyse?
EU on joukko maita, jotka tekevät yhteistyötä monenlaisten aiheiden, kuten vaikka kansalaisoikeuksien, parissa. EU:n hallitusta kutsutaan Euroopan komissioksi.
Euroopan komissio valmistelee kahta suurta lapsiin liittyvää uudistusta: strategiaa ja lapsitakuuta.
Uudistukset auttavat varmistamaan, että lapsen oikeudet toteutuvat kaikkien alle 18-vuotiaiden kohdalla. Euroopan komissio pyytää nyt teidän panostanne tähän työhön.

Miksi sinun mielipiteelläsi on merkitystä?
Euroopan komissio haluaa kuulla lapsilta ja nuorilta itseltään heidän kokemuksistaan ja siitä, miten heidän oikeutensa toteutuvat. Haluaisimme kuulla suoraan teiltä, koska lapsina olette parhaita asiantuntijoita lapsiin liittyvissä asioissa ja olette oman elämänne asiantuntijoita. Voit auttaa EU:ta ymmärtämään paremmin niitä haasteita, joita kohtaat ja auttaa meitä ehdottamaan ratkaisuja ja laittamaan niitä tärkeysjärjestykseen.

Miten lapsia kuullaan?
Tämä kysely on valmisteltu lasten ja nuorten kokemusten ja näkemysten keräämiseksi. Viisi kansainvälistä järjestöä ovat auttaneet Euroopan komissiota kyselyn valmistelussa. Nämä järjestöt ovat UNICEF, Pelastakaa Lapset (Save the Children), EuroChild, World Vision International ja Child Fund Alliance. Toivomme tavoittavamme lapsia ympäri Eurooppaa. Arvioimme, että kyselyn vastaamiseen menee korkeintaan 20-30 minuuttia. Meitä on auttanut lapsista ja nuorista koostuva asiantuntijaryhmä, joka on varmistanut, että kysymykset ovat lapsiystävällisiä ja ymmärrettäviä. Kaikki kyselyn vastaukset kootaan raporttiin, joka auttaa Euroopan komissiota lapsenoikeusstrategian ja lapsitakuun valmistelussa.

Lopullinen raportti, lastenoikeusstrategia sekä lapsitakuu tulevat olemaan julkisesti saatavilla ja pyrimme jakamaan ne kaikkien valmisteluun osallistuneiden lasten kanssa. Kun strategia ja lapsitakuu hyväksytään, tulemme antamaan teille palautetta siitä, miten lasten ja nuorten mielipiteet ovat vaikuttaneet. Pysy kuulolla.

Haluamme, että EU:n uusi lapsenoikeusstrategia on lapsilta lapsille.

Kiitos! Olemme kiitollisia osallistumisestasi!

– Suomen UNICEF –
unicef.fi


Jaa tää somessa: