Menu Close

Pomarkun sosiaalipäivystys

Kuva on koriste ja pitämässä paikkaa palvelun tarjoajan tulevaa kuvaa varten.

Sosiaalipäivystys: kiireelliset lastensuojeluilmoitukset

Kiireelliset asiat 📱 02 623 4380 Virka-ajan ulkopuolella 📱 112

Tähän numeroon soitetaan lastensuojeluilmoitukset ja muut kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen apua tarvitsevat asiat.

Tämä yhteystieto koskee kaikki Posan kuntia. Kiireellinen sosiaalialan apu on tarkoitettu toiminta-alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille.

Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä.