Pori on lasten ja nuorten kaupunki

Suomen UNICEF on myöntänyt Porille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ennen tunnustuksen saamista Pori on kehittänyt toimintaansa lapsiystävälliseksi erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana. Porin kaupungille tunnustus vahvistaa entisestään sitä, että Pori on lasten ja nuorten kaupunki.

– Porissa on jo pitkään tehty työtä lasten ja nuorten hyväksi, jotta heidän olisi hyvä asua, harrastaa, käydä koulua ja opiskella täällä. Tämä työ jatkuu edelleen, lupaa strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupungilta.

Porissa on kiinnitetty erityistä huomiota kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksiin liikkua ja saada kulttuurielämyksiä. Kaupunki tarjoaa maksuttomat harrastepassit kaikille 6-9.-luokkalaisille. Passi jaetaan koulussa ja sillä pääsee esimerkiksi uimaan, elokuviin, museoon tai jääkiekko-otteluun. Lisäksi passi sisältää ilmaisia bussilippuja. Passi on ollut suosittu ja parhaillaan suunnitellaan sen laajentamista myös alakoululaisille.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Jaa tää somes: