Menu Close

Porin, Merikarvian ja Ulvilan lastensuojelu

Kuvassa on nuoren ihmisen huone. Nuori makaa sängyllä ja toinen henkilö nojaa nuoreen.

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lastensuojeluasia tulee vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/vanhemman tekemän lastensuojeluhakemuksen kautta

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • avohuollon tukitoimet
  • lapsen kiireellinen sijoitus

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta; lapsi tai nuori itse, vanhempi, sukulaiset, ystävät tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa olevat tai hätäkeskus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä soittamalla sosiaalipäivystyksen numeroon:
📱 02 623 4380
tai lähettämällä lastensuojeluilmoitus sähköisenä tai paperisena osoitteeseen:
🏠 Satakunnan sosiaalipäivystys, Satasairaalan yhteispäivystys
Sairaalantie 3
28500 Pori