Menu Close

Rikosseuraamuslaitos

Kuvassa on Rikosseuraamuslaitoksen logo.

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia, että lain rikkomisesta seuranneet rangaistukset tulevat suoritetuiksi. Rikosseuraamuslaitoksessa laaditaan myös siviilistä vankilaan lähtevien rangaistusajan suunnitelmat ja sijoitusesitykset. Täällä asiakkuus ei ole vapaaehtoista, vaan asiakkaaksi määrätään.

Vapaudessa suoritettavia rangaistuksia ovat:

  • vankilasta ehdonalaiseen vapauteen vapautuneiden valvonta
  • ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta
  • nuorisorangaistus
  • aikuisten ehdollinen valvonta
  • yhdyskuntapalvelu
  • valvontarangaistus

Asiakkaan kanssa tarkastellaan hänen tilannettaan. Häntä tuetaan sekä kannustetaan ajattelutavan muutokseen. Tällä pyritään vahvistamaan asiakkaan voimavaroja ja vähentämään riskejä rikoksen uusimiseen.

”Jaakko on murtautunut autoihin ja varastanut niistä tavaraa. Hänet on tuomittu ehdollisen vankeusrangaistuksen. Nyt hän käy Rikosseuraamuslaitoksen toimistossa tapaamassa rikosseuraamustyöntekijää. Yhdessä Risen työntekijän kanssa Jaakko suunnittelee itselleen uusia vapaa-ajanviettotapoja.” 

🏠 Rikosseuraamuslaitos, Porin yhdyskuntaseuraamustoimisto
Liisankatu 10
28100 PORI

📱 050 347 0370
📱 029 568 0270
💻pori.ykst@om.fi
www.rikosseuraamus.fi

Yhdyskuntapalvelupäivystys
📱 050 345 9679