Valikko Sulje

Satakunnan sovittelutoimisto

Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksia ja riita-asioita (esim. näpistyksiä, varkauksia, vahingontekoja, pahoinpitelyjä, koulukiusaamista). Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa sekä käsitellä tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita. Sovittelussa voidaan sopia vahinkojen korvaamisesta. Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää rikosprosessin käsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta määrättäessä.

Sovittelun toteutuminen vaatii kaikkien osapuolten suostumuksen. Alaikäisen osallistuminen sovitteluun vaatii myös huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumuksen. Suostumuksen voi peruuttaa kesken sovittelun. Sovittelutapaamiset järjestetään pääsääntöisesti asianosaisten kotipaikkakunnalla.

Aloitteen sovitteluun voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli, alaikäisen huoltaja tai edunvalvoja, poliisi, syyttäjä, sosiaaliviranomainen, koulukuraattori tai joku muu viranomainen, Sovittelijoilla on salassapitovelvollisuus.

Satakunnan sovittelutoimisto
🏠Antinkatu 16 B 2. krs
28100 Pori
📱044 701 8805

pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu


Jaa tää somes: