Menu Close

Sosiaalipäivystys 👨‍👩‍👧‍👦

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta. Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Sosiaalipäivystyksen ensisijaisia työtehtäviä ovat:

  • lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
  • alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
  • lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
  • luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
  • tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
  • äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen   
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§)

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin päivystää Satakunnan kuntien yhteinen sosiaalipäivystys Satasairaalan yhteispäivystyksessä ja Porin poliisilaitoksella. Yhteyden saa numerosta
📱 02 623 4380

Alta näet paikkakuntasi Sosiaalipäivystyksen tiedot.