Menu Close

Vammaispalvelut ♿️

SOSIAALIPALVELUT

Vammaispalvelujen päämääränä on tukea ja edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelujen tavoitteena on myös ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden takia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista.

Tietoja oman alueesi vammaispalveluista löydät alta.