Menu Close

Yliopisto 📙

Suomessa on kahdenlaisia korkeakouluja: ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus.

Lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Yliopistoon hakevan ei tarvitse olla ylioppilas. Myös ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi hakea yliopistoon.

Yliopistot päättävät opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopistot laativat valintaperusteensa yleensä tiedekunnittain tai koulutuksittain.

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus on noin 2 000 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja kolmen yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö.

Yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot ja niiden tutkimus-/koulutusalat ovat: Aalto-yliopisto (taide ja media), Tampereen yliopisto (tekniikka ja yhteiskuntatieteet) sekä Turun yliopisto (kauppatieteet, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus).

Tutkintotavoitteisten kandidaatin-, maisterin ja tohtorin opintojen ohella Porissa voi opiskella myös avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa.

Miten meille voi hakea

  • Haku tutkintoon johtavaan koulutukseen kerran vuodessa (korkeakoulujen yhteishaku/erillisvalinta) alkuvuodesta
  • Avoimen yliopiston kursseille ja täydennyskoulutukseen ilmoittautuminen kurssien alkamisaikojen mukaan

🏠 Porin yliopistokeskus
Pohjoisranta 11 A
28100 Pori

Porissa toimivien yliopistojen opintotoimistojen yhteystiedot löytyvät sivulta ucpori.fi/opintotoimistot

Lisätietoa

ucpori.fi/opiskelu


Jaa tää somessa: