Valikko Sulje

Porin Jopi

Työtoimintayksikkö Jopi on kuntouttava työyhteisö, jonka toiminnassa painottuu yhteisöllisyys. Kuntoutuksen keinoina toimivat alihankintatyöt, keittiötyöt Jopin omassa ruokalassa sekä säännöllinen liikunta.

Jopissa edistetään kuntoutujan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuntoutujan muutosprosessia arvioidaan säännöllisin väliajoin kuntoutussuunnitelmin ja verkostopalaverein. Lisäksi tarjotaan tietoa, tukea ja toivoa.

Työntekijät ovat mielenterveystyön ammattilaisia.

🏠Satakunnankatu 33-35 B, 3krs.,
28130 Pori

Vastaava ohjaaja Jaana Salonoja
📱044 701 3290
💻 tyotoiminta.jopi@pori.fi

pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttava-paiva-ja-tyotoiminta


Jaa tää somes: