Menu Close

Porin Jopi

Kuvassa on muutamia ihmisiä istumassa pöydän äärellä. Ympärillä on paljon pöytiä, tuoleja ja pahvilaatikoita.

Työtoimintayksikkö Jopi on kuntouttava työyhteisö, jonka toiminnassa painottuu yhteisöllisyys. Kuntoutuksen keinoina toimivat alihankintatyöt, keittiötyöt Jopin omassa ruokalassa sekä säännöllinen liikunta.

Jopissa edistetään kuntoutujan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuntoutujan muutosprosessia arvioidaan säännöllisin väliajoin kuntoutussuunnitelmin ja verkostopalaverein. Lisäksi tarjotaan tietoa, tukea ja toivoa. Työntekijät ovat mielenterveystyön ammattilaisia.

🏠 Porin Jopi
Satakunnankatu 33-35 B, 3krs.
28130 Pori

😊 Jaana Salonoja
Vastaava ohjaaja
📱 044 701 3290
💻 tyotoiminta.jopi@pori.fi

Lisätietoa

Lisätietoa löydät Porin kaupungin sivuilta.


Jaa tää somessa: